Mẹo và thủ thuật - Gửi yêu cầu hỗ trợ

Mẹo và thủ thuật - Gửi yêu cầu hỗ trợ

Gửi yêu cầu hỗ trợ Truy cập vùng hỗ trợ1. Đăng nhập vào phía quản trị của trang web của bạn2. Nhấp vào dấu chấm hỏi màu xám ở trên cùng bên phải Tạo vé mới1. Cuộn xuống phần vé2. Nhấp vào Tạo vé mới Điền vào mẫu yêu cầu1. Điền vào yêu cầu ...
Mẹo và thủ thuật - Phân loại tốc độ

Mẹo và thủ thuật - Phân loại tốc độ

Phân loại tốc độ Phân loại tốc độ là một công cụ tuyệt vời để nhanh chóng nhập điểm khi có nhiều bài nộp của bài tập cần được đánh giá. Bạn có thể xem phản hồi, gửi ý kiến ​​cho sinh viên và sau đó nhanh chóng chuyển sang bài nộp của sinh viên tiếp theo. Đang truy cập ...
Đối tác Hoa Xanh với hộp thoạiEDU để đưa Giáo dục Cần sa đến các trường Cao đẳng & Đại học trên khắp Bắc Mỹ

Đối tác Hoa Xanh với hộp thoạiEDU để đưa Giáo dục Cần sa đến các trường Cao đẳng & Đại học trên khắp Bắc Mỹ

DialEDU đang đưa chuyên môn về công nghệ, đào tạo và giáo dục vào lĩnh vực Cần sa! Là một công ty quản lý học tập trực tuyến hàng đầu trong ngành, hộp thoạiEDU và Green Flower Media đang hợp tác để cung cấp các giải pháp cho giáo dục đại học trực tuyến Cần sa ...