Mẹo và thủ thuật - Gửi yêu cầu hỗ trợ

Mẹo và thủ thuật - Gửi yêu cầu hỗ trợ

Gửi yêu cầu hỗ trợ Truy cập vùng hỗ trợ1. Đăng nhập vào phía quản trị của trang web của bạn2. Nhấp vào dấu chấm hỏi màu xám ở trên cùng bên phải Tạo vé mới1. Cuộn xuống phần vé2. Nhấp vào Tạo vé mới Điền vào mẫu yêu cầu1. Điền vào yêu cầu ...
Mẹo và thủ thuật - Phân loại tốc độ

Mẹo và thủ thuật - Phân loại tốc độ

Phân loại tốc độ Phân loại tốc độ là một công cụ tuyệt vời để nhanh chóng nhập điểm khi có nhiều bài nộp của bài tập cần được đánh giá. Bạn có thể xem phản hồi, gửi ý kiến ​​cho sinh viên và sau đó nhanh chóng chuyển sang bài nộp của sinh viên tiếp theo. Đang truy cập ...