Sự kiện hội nghị là một trải nghiệm không thể thay thế. Họ cung cấp cho người tham gia cơ hội ra ngoài môi trường làm việc hàng ngày của họ để tương tác, hợp tác và trao đổi thông tin với đồng nghiệp, nhà cung cấp, khách hàng và các nhà lãnh đạo tư tưởng trong ngành. Những người tham dự học mới ...

đọc thêm